Odszkodowania za upadek na śliskim chodniku: Jakie są Twoje prawa?

Wypadek na śliskim chodniku: Czy należy Ci się odszkodowanie?

Zima przynosi ze sobą ryzyko wypadków na śliskich chodnikach. „Uwaga, ślisko!” – ostrzeżenia te są coraz częstsze przy wejściach do sklepów, ale co, jeśli do wypadku faktycznie dojdzie? Odszkodowania za upadek na śliskim chodniku przysługuje każdemu, kto przewrócił się na śliskiej nawierzchni i odniósł uszczerbek na zdrowiu z powodu niewystarczającego zabezpieczenia przez odpowiedzialne miejsca publiczne.

Co pokrywa odszkodowanie za poślizgnięcie?

Odszkodowanie za poślizgnięcie powinno obejmować koszty wynikające ze skutków upadku. To nie tylko leczenie i rehabilitacja, ale także wydatki na zniszczone ubrania, uszkodzony sprzęt, a nawet utracony dochód. Ważne jest, aby dokładnie udokumentować okoliczności i skutki zdarzenia.

Ustalanie odpowiedzialności za wypadek na chodniku

Aby ustalić, kto odpowiada za wypadek, należy określić, kto zarządza danym fragmentem nawierzchni. Odpowiedzialność za bezpieczne warunki, w tym odśnieżanie i usuwanie lodu, spoczywa na właścicielach nieruchomości, gminach, a także spółdzielniach i zarządach osiedli. W przypadku dróg publicznych odpowiedzialność ponoszą zarządy na różnych szczeblach administracyjnych, od gminnych po krajowe.

Podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg i chodników są: 

 • droga krajowa: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
 • droga wojewódzka: zarząd województwa;
 • droga powiatowa: zarząd powiatu;
 • droga gminna: wójt;
 • droga wewnętrzna: zarząd budynku.

Procedura ubiegania się o odszkodowanie za upadek

Jeśli doszło do wypadku, pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o odszkodowanie do ubezpieczyciela lub zarządcy posesji. W przypadku odmowy, możliwe jest postępowanie sądowe. Kluczowe jest udowodnienie winy zarządcy terenu, co wymaga solidnej dokumentacji, w tym zdjęć, zeznań świadków i notatek służb.

Analizując orzecznictwo sądowe w Polsce, można zauważyć, że poszkodowani w wypadkach na chodnikach często otrzymują znaczące odszkodowania. Sądy rozpatrują różne przypadki, od osób prywatnych bez polisy OC, po roszczenia przeciwko innym podmiotom. Wyroki z różnych miast, jak Warszawa, Łódź, Piotrków Trybunalski, Gdynia, i Człuchów, ukazują przykłady odszkodowań za złamania i inne poważne urazy. Kwoty sięgają od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, zależnie od okoliczności i skutków wypadku. Trend ten pokazuje, że polskie sądy są często przychylne wobec poszkodowanych, a wysokość zasądzonego odszkodowania zależy od szczegółów sprawy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ  Kluczowe Wskazówki Dotyczące Postępowania w Przypadku Kolizji Drogowej

Oto szczegółowe informacje dotyczące przykładowych wyroków sądowych w sprawie poślizgnięć chodnikowych:

 1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (17 lutego 2020, sygnatura akt: XXV C 980/18): Kobieta poszkodowana na skutek upadku i złamania podudzia z przemieszczeniem otrzymała odszkodowanie w wysokości 80 678 zł plus odsetki. Przyczyną wypadku był niewłaściwy stan chodnika w czasie zimy.
 2. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi (19 kwietnia 2021, sygnatura akt: II C 372/18): Mężczyzna, który poślizgnął się koło śmietnika i doznał centralnego zwichnięcia lewego stawu biodrowego II stopnia ze złamaniem dna panewki z przemieszczeniem, otrzymał odszkodowanie w wysokości 78 482 zł oraz dodatkowe odsetki i niewielką comiesięczną rentę.
 3. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (12 października 2021, sygnatura akt: I C 1510/19): Poszkodowany, który złamał kostkę po upadku na oblodzonym chodniku, otrzymał odszkodowanie w wysokości 65 000 zł.
 4. Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni (21 lipca 2022, sygnatura akt: I C 517/19): Powódka po poślizgnięciu się na zamarzniętej kałuży obok bloku i złamaniu nasady dalszej kości promieniowej lewej z przemieszczeniem, otrzymała 34 700 zł odszkodowania plus odsetki.
 5. Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie (20 października 2021, sygnatura akt: I C 278/20): Powódka, która doznała bolesnego upadku na śliskim chodniku i złamała kości podudzia i stawu skokowego w lewej nodze, otrzymała 31 752 zł odszkodowania.

Widać że polskie sądy są stosunkowo przychylne dla osób poszkodowanych w wyniku upadków na chodnikach, a kwoty odszkodowań wahają się od 25 000 zł do 30 000 zł w zależności od okoliczności sprawy i obrażeń poszkodowanego.

Dowody niezbędne do uzyskania odszkodowania

Art. 415 kodeksu cywilnego stanowi, że osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody jest zobowiązana do jej naprawienia. Aby jednak wywalczyć odszkodowanie, poszkodowany musi przedstawić dowody potwierdzające winę zarządcy nieruchomości, takie jak dokumentacja medyczna, rachunki za leczenie i rehabilitację, a także dowody utraconych zarobków.

Zabezpiecz swoje prawa po wypadku

Po wypadku na śliskim chodniku niezbędne jest zachowanie wszelkich dowodów, które mogą być pomocne w procesie ubiegania się o odszkodowanie. Każdy dokument, zdjęcie czy zeznanie świadka może okazać się kluczowe w dochodzeniu roszczeń.


  Leave a Comment

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  X
  Scroll to Top