Regulamin strony internetowej Polfinance.pl

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej polfinance.pl, należącej do Polfinance Sp. z o.o.

1.2. Strona nie prowadzi sprzedaży online i nie obsługuje płatności.

2. Kontakt z Firmą

2.1. Strona służy do kontaktowania się z firmą Polfinance Sp. z o.o. za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz podanych danych kontaktowych.

2.2. Wszelkie informacje przekazane za pomocą formularza kontaktowego są wykorzystywane wyłącznie do celów komunikacji między użytkownikiem a firmą.

3. Ochrona Danych Osobowych

3.1. Polfinance Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Dane osobowe podane w formularzach są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z firmą. 3.3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.

4. Blog

4.1. Na stronie znajduje się blog dotyczący ubezpieczeń, którego celem jest dostarczanie informacji edukacyjnych.

4.2 Treści prezentowane na tym blogu mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią one porady prawnej, finansowej ani ubezpieczeniowej. Wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na blogu są dokonywane na własne ryzyko użytkownika. W sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy zalecamy konsultację z odpowiednim profesjonalistą.

5. Newsletter

5.1. Użytkownicy mogą zapisywać się do newslettera firmy, aby otrzymywać aktualności i informacje o usługach Polfinance Sp. z o.o.

5.2. Zapis na newsletter jest dobrowolny i użytkownik może z niego zrezygnować w każdej chwili.

6. Zmiany w Regulaminie

6.1. Polfinance Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej.

7. Postanowienia Końcowe

7.1. Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

7.2. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze strony będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy.

X
Scroll to Top