Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne: Dynamiczny Rozwój i Wyzwania na Przyszłość

Rok 2023 przyniósł wyraźny wzrost zainteresowania Polaków prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, co doskonale odzwierciedlają dane Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Wzrost ten jest efektem kombinacji różnych czynników, w tym dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej kraju, a także rosnących potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

W ciągu trzech pierwszych kwartałów roku 2023, liczba obywateli posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła do 4,69 mln, co oznacza niemal 15-procentowy skok w stosunku do poprzedniego roku. Wydatek poniesiony przez Polaków na to kluczowe zabezpieczenie swojego zdrowia przekroczył już prawie 1,2 miliarda złotych, rejestrując wzrost o zaskakujące 34 procent rok do roku.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – analitycy PIU

Analitycy PIU podkreślają, że wzrost składek wynikał z obserwowanego wzrostu cen polis, który bez wątpienia jest konsekwencją intensyfikującej się inflacji. Wzrost cen usług medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji lekarskich, wpływa na ogólny obraz rynku. Warto przypomnieć, że inflacja CPI w ostatnich trzech latach przekroczyła 38 procent, a więc presja cenowa jest odczuwalna w wielu obszarach życia gospodarczego, w tym w sektorze usług medycznych.

W odpowiedzi na te wyzwania, ubezpieczyciele zdecydowali się na stopniowe dostosowywanie cen ubezpieczeń zdrowotnych. Być może jest to strategia mająca na celu złagodzenie nacisku na budżety klientów, ale także zachowanie stabilności rynku ubezpieczeń zdrowotnych w dłuższej perspektywie.

Niedobory kadry medycznej

Problemem, z którym mierzy się cały sektor medyczny, jest znaczący popyt na usługi w kontekście niedoboru kadry medycznej oraz rosnących kosztów operacyjnych, które mają bezpośredni wpływ na rentowność przedsiębiorstw. Wyraźnie widać to na przykładzie Lux Med, korporacji, która rocznie wydaje na inwestycje około 300 milionów złotych i stale dąży do rozwoju swojej sieci szpitalnej.

Warto zwrócić uwagę na związane z tym konsekwencje społeczno-ekonomiczne, takie jak koszty absencji w pracy, które Polska Izba Ubezpieczeń oszacowała na 25,5 miliarda złotych w roku 2022. Jest to suma o 1 miliard większa niż rok wcześniej. Ponadto z analiz PIU wynika, że strata ekonomiczna związana z absenteizmem oraz prezenteizmem może wynosić ponad 170 miliardów złotych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ  Podatkowe Zmiany 2024: O Co Należy Zapytać Swojego Księgowego?

Wskazuje to na korzyści płynące z inwestowania w ubezpieczenia zdrowotne, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców oraz dla finansów publicznych. NIe tylko aspekt zdrowotny, ale także ekonomiczne uwarunkowania przemawiają za poszerzaniem świadomości na temat prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz ich wpływu na rynek pracy i gospodarkę jako całość.

Podsumowanie – prywatne ubezpieczenia zdrowotne

W świetle tych informacji, Polfinance zachęca wszystkich zainteresowanych tematyką optymalizacji kosztów zdrowotnych oraz umacniania bezpieczeństwa medycznego do kontaktu i skorzystania z oferty dopasowanej indywidualnie do potrzeb klienta. Oprócz bezpośredniego wsparcia w zakresie optymalizacji kosztów zdrowotnych, firma oferuje również wszechstronne doradztwo w zakresie produktyzacji ubezpieczeń zdrowotnych, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie w tym zakresie.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń (2023). [Dane dotyczące rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce].


    Leave a Comment

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    X
    Scroll to Top