Wypadek za granicą – kluczowe informacje dla polskich kierowców (zagraniczne szkody komunikacyjne)

Jak poradzić sobie z zagranicznymi szkodami komunikacyjnymi – kluczowe informacje dla polskich kierowców

Biorąc pod uwagę rosnącą mobilność Polaków na drogach Europy, temat zagranicznych szkód komunikacyjnych zyskuje na znaczeniu. Kwestia skomplikowana, często poruszana dopiero po wystąpieniu incydentu. Eksperci Polfinance postanowili przeprowadzić przystępne omówienie ważnych aspektów, które warto znać przed wyruszeniem na zagraniczne trasy.

Unijne rozporządzenie przeciwko konfliktom praw

Często założeniem jest, że w przypadku wypadku komunikacyjnego za granicą do dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego stosuje się prawo kraju, w którym zdarzenie miało miejsce. Takie założenie odzwierciedla generalną zasadę wyrażoną w Rozporządzeniu (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. regulujące prawo właściwe dla zobowiązań wynikających pozaumownie (tzw. Rzym II).

Nasz wykwalifikowany zespół Polfinance podkreśla, że rozporządzenie Rzym II stosuje także prawo kraju, w którym osoba odpowiedzialna i poszkodowany mają miejsce zwykłego pobytu. W sytuacji, gdy dwa samochody prowadzone przez mieszkańców Polski uszkadzają sie wzajemnie za granicą, taka zasada może znaleźć zastosowanie.

Istotna konwencja sprzed ponad 50 lat

Regulacje określające zasady likwidacji szkód określane są nie tylko przez Rozporządzenie Rzym II, ale także przez Konwencję o prawie właściwym dla wypadków drogowych z dnia 4 maja 1971 r., podpisaną przez wiele krajów UE, w tym Polskę. Jeżeli Polak dozna szkód w wyniku wypadku, który miał miejsce na przykład w Hiszpanii, jego roszczenia będą rozpatrywane zgodnie z zasadami zawartymi w tej konwencji.

Znaczenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 stanowi kolejne ważne źródło zasad stosowanych w sprawach dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Umożliwia ono pozwanie ubezpieczyciela posiadającego siedzibę na terenie UE przed polskim sądem, na przykład w sprawie niezadowalającej likwidacji szkód. Eksperci Polfinance podkreślają, jak ważne są te przepisy dla kierowców.

CZYTAJ RÓWNIEŻ  Ubezpieczenie NNW - co to jest?

Autocasco – kluczowe zabezpieczenie za granicą

Jak tłumaczą nasi eksperci Polfinance, posiadanie ubezpieczenia autocasco obowiązującego za granicą jest niezwykle użyteczne. Umożliwia ono przeniesienie ciężaru dochodzenia roszczeń na zakład ubezpieczeń, który sprzedał polisę autocasco. Poprawne zabezpieczenie podczas podróży zagranicznej, w tym odpowiednia polisa na niezawiniony wypadek (NNW), jest zawsze ważne.

Podsumowując, eksperci od ubezpieczeń Polfinance są gotowi, aby pomóc na każdym etapie – czy to przed, w trakcie, czy po wypadku za granicą. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami już dzisiaj!

Źródło: Informacje na temat prawa transgranicznego oparte na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 oraz na Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych z 4 maja 1971 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X
Scroll to Top