Banki i Instytucje:

Towarzystwa ubezpieczeniowe:

Nazwa: ERGO HESTIA SA
Przedrostek: STUnŻ
Dane Teleadresowe: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
tel.: 58 555 60 00
fax: 58 555 60 01
infolinia: 801 107 107 lub 58 555 55 55
www.ergohestia.pl
Data zezwolenia: 28-01-1997
Zakres działalności: grupy 1-5

Nazwa: NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
tel.: 22 522 00 00
fax: 22 522 11 11
infolinia: 801 20 30 40 lub 22 522 71 24
www.nn.pl
Data zezwolenia: 02-08-1994
Zakres działalności: grupy 1-5

Nazwa: PKO ŻYCIE TU S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
tel.: 22 541 01 00
fax: 22 541 01 01
infolinia: 801 231 500 lub 22 541 08 92
www.pkoubezpieczenia.pl
Data zezwolenia: 04-03-1994
Zakres działalności: grupy 1-5

Nazwa: SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa
tel.: 22 505 61 00
fax: 22 505 61 01
infolinia: 801 120 120 lub 22 50 56 506
www.signal-iduna.pl
Data zezwolenia: 03-08-2001
Zakres działalności: grupy 1-5

Nazwa: ALLIANZ POLSKA S.A.
Przedrostek: TUiR
Dane Teleadresowe: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
tel.: 224224224
fax: 224224224
infolinia: 224224224
www.allianz.pl
Data zezwolenia: 14-11-1996
Zakres działalności: grupy 1-18

Nazwa: COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group
Dane Teleadresowe: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel.: 22 501 60 00
fax: 22 501 60 01
infolinia: 801 12 00 00 lub 22 501 61 00
www.compensa.com.pl
Data zezwolenia: 12-02-1990
Zakres działalności: grupy 1-4, 6-18

Nazwa: ERGO HESTIA SA
Przedrostek: STU
Dane Teleadresowe: ul. Hestii 1
81-731 Sopot
tel.: 58 555 60 00
fax: 58 555 60 01
infolinia: 801 107 107 lub 58 555 55 55
www.ergohestia.pl
Data zezwolenia: 29-12-1990
Zakres działalności grupy: 1-18

Nazwa: LINK4 TU S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
tel.: 22 444 44 44 (00)
fax: 22 444 46 01
infolinia: 801 444 444 lub 605 444 444
www.link4.pl
Data zezwolenia: 28-11-2002
Zakres działalności: grupy 1-3, 5-18

Nazwa: PKO TU S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
tel.: 815356766
fax: 22 541 01 01
infolinia: 815356766
www.pkoubezpieczenia.pl
Data zezwolenia 10-03-2015
Zakres działalności grupy 1-3, 7-10, 13-18

Nazwa: TUZ TUW
Dane Teleadresowe: ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa
tel.: 22 534 56 00
fax: 22 534 56 15
infolinia: 800 80 84 44
www.tuz.pl
Data zezwolenia: 25-07-2003
Zakres działalności: grupy 1-3, 7-10, 13-16

Nazwa: COMPENSA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group
Dane Teleadresowe: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel.: 22 501 60 00
fax: 22 501 60 01
infolinia: 801 12 00 00 lub 22 501 61 00
www.compensazycie.com.pl
Data zezwolenia: 30-09-1997
Zakres działalności: grupy 1-5

Nazwa: GENERALI ŻYCIE T.U. S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa
tel.: 22 543 05 00
fax: 22 543 08 99
infolinia: 913913913
www.generali.pl
Data zezwolenia: 05-07-1999
Zakres działalności: grupy 1-5

Nazwa: OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel.: 22 427 47 53
fax: 22 417 10 71
infolinia: 801 222 333 lub 22 101 41 60
www.openlife.pl
Data zezwolenia: 27-09-2007
Zakres działalności: grupy 1-5

Nazwa: Centrala POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.
Dane teleadresowe: Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
Sekretariat, tel.: 22 501 68 89

Nazwa: UNIQA TU na ŻYCIE S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
tel.: 42 634 47 00, 634 47 05 (06)
fax: 42 636 50 03
infolinia: 801 597 597 lub 42 66 66 500
www.uniqa.pl
Data zezwolenia 12-02-1990
Zakres działalności grupy 1-5

Nazwa: CONCORDIA POLSKA T.U. S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Stanisława Małachowskiego 10, 61-119 Poznań
tel.: 61 858 48 02 (05)
fax: 61 858 48 01 (07)
www.concordiaubezpieczenia.pl
Data zezwolenia: 20-12-1996
Zakres działalności grupy: 1-3, 7-10, 13-18

Nazwa: INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group
Dane Teleadresowe: ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
tel.: 22 575 25 25
fax: 22 537 68 04 (05)
infolinia: 22 212 20 12
www.interrisk.pl
Data zezwolenia: 05-11-1993
Zakres działalności: grupy 1-4, 6-18

Nazwa: NATIONALE-NEDERLANDEN TU S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Data zezwolenia: 04-10-2016
Zakres działalności: grupy 1, 2 ,8, 9, 13, 14, 16, 18

Nazwa: PZU SA
Dane Teleadresowe: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
tel.: 22 582 20 00
fax: 22 582 24 48, 582 28 11
infolinia: 801 10 21 02
www.pzu.pl
Data zezwolenia: 03-01-1947
Zakres działalności: grupy 1-18

Nazwa: TUW
Przedrostek: TUW
Dane Teleadresowe: ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa
tel.: 22 545 39 50
fax: 22 649 73 89
www.tuw.pl
Data zezwolenia: 10-10-1991
Zakres działalności: grupy 1-18

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
02-675 Warszawa
ul. Wołoska 22 A
tel.: (22) 469 60 00 – 01
fax: (22) 469 69 70
e-mail: kontakt@wiener.pl
Infolinia: 22 469 69 69