Wyjątkowe ubezpieczenie i absolutna pewność ochrony – to gwarancja spokoju osoby ubezpieczonej i jej najbliższych.

Ubezpieczenie Polfinance to produkt z grupy ubezpieczeń ochronnych, który zabezpiecza nas i naszą rodzinę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Polisa działa w momencie zajścia tych niespodziewanych dla nas okoliczności. Jest więc „kołem ratunkowym”, wspierając nas finansowo w tych trudnych chwilach. Polisa chroni także naszych bliskich na wypadek naszej śmierci, zapewniając pomoc finansową rodzinie. Mamy do wyboru kilka wariantów zatem każdy może sam skomponować swoją polisę i sam ustalić zakres ochrony dla siebie i swoich bliskich, wybierając te ryzyka, które go interesują.

Są to unikatowe rozwiązania dostępne tylko dla naszych Klientów i Partnerów.

Rodzina & Odpowiedzialność.
Pracownicze ubezpieczenie na życie.

* suma świadczeń należnych z tytułu umowy podstawowej zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia OWU i umowy dodatkowej zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Ubezpieczenia Dodatkowego.

  • kontynuacja z innych Towarzystw – karencja na różnicę między świadczeniami
  • leczenie szpitalne do 180 dni w roku polisowym
  • bardzo szybka i sprawna wypłata świadczeń – ścieżka ONLINE
  • do ubezpieczenia NIE może przestąpić osoba , która ma orzeczoną niezdolność do pracy czyli ma rentę
  • wiek wstępu 18-60
SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ
CENTRALA
POLFINANCE Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 46, 98-300 Wieluń
tel 43 843 13 50

Pakiet Medycyna bez Granic – Best Doctors

Pliki do pobrania

Pakiet Pomoc na Raka

Pliki do pobrania

Grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA

Oferta ważna dla Klientów już ubezpieczonych, brak możliwości nowych przystąpień.

Zdarzenie ubezpieczenioweSOLOOCHRONADZIECIAKSUPER 1+1MAX
Śmierć Ubezpieczonego w wyniuku NW komunikacyjnego150 00045 00075 000120 000150 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniuku NW100 00030 00050 00080 000100 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniuku zawału serca lub udaru mózgu100 00015 00025 00080 000100 000
Śmierć Ubezpieczonego50 00015 00025 00040 00050 000
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego w wyniku NW za 100%50 00010 00020 00040 00050 000
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego w wyniku NW za 1%500100200400500
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu za 100%50 000--40 00050 000
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu za 1%500--400500
Niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku NW----50 000
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 1 do 14 dnia15090120150150
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 15 do 180 dnia1006080100100
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 1 do 14 dnia1006080100100
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 15 do 180 dnia5030405050
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 1 do 14 dnia6036486060
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 15 do 180 dnia5030405050
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego rozszerzone o konsultacje specjalistyczne (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)---15 00015 000
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW-18 000-21 00021 000
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW zawału serca lub udaru mózgu-6 000-14 0007 000
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego-6 000-7 0007 000
Pobyt w szpitalu współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW od 1 do 14 dnia---60-
Pobyt w szpitalu współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW od 15 do 180 dnia---30-
Pobyt w szpitalu współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku choroby od 1 do 14 dnia---36-
Pobyt w szpitalu współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku choroby od 15 do 180 dnia---30-
Poważne zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego rozszerzone o konsultacje specjalistyczne (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)---5 000-
Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia 1-4 punktów w skali Abgar-5002 500-3 750
Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia 5-8 punktów w skali Abgar-5002 000-3 000
Konsultacje lekarzy specjalistów w przypadku urodzenia dziecka wymagającego leczenia--TAK-TAK
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu-5001 000-1 500
Urodzenie się martwego noworodka (o ile ciąża trwała min. 22 tygodnie)-1 0001 000-3 000
Śmierć dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW-1 0002 000-8 000
Śmierć dziecka Ubezpieczonego-1 0002 000-3 000
Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW od 1 do 14 dnia--50-50
Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW od 15 do 180 dnia--25-25
Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby od 1 do 14 dnia--30-30
Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby od 15 do 180 dnia--25-25
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego rozszerzone o konsultacje specjalistyczne (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)--10 000-5 000
Śmierć rodziców Ubezpieczonego w wyniuku NW-1 0002 4002 4003 000
Śmierć rodziców Ubezpieczonego-5001 2001 2001 500
Śmierć rodziców współmałżonka Ubezpieczonego w wyniuku NW--2 4002 4003 000
Śmierć rodziców współmałżonka Ubezpieczonego--1 2001 2001 500
AXA24TAKTAKTAKTAKTAK
Program rabatowy AXA BenefitTAKTAKTAKTAKTAK
Wysokość składki miesięcznej55 zł29 zł54 zł76 zł99 zł

Pliki do pobrania

Oferta ważna dla Klientów już ubezpieczonych, brak możliwości nowych przystąpień.

Zdarzenie ubezpieczenioweStandardOptimumPremium
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego75 00090 000120 000
Śmierć Ubezpieczonego25 00030 00040 000
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego w wyniku NW - 100%25 00030 00040 000
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego w wyniku NW - 1%250300400
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu - 100%-30 00040 000
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu - 1%-300400
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 1 do 14 dnia8090100
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 15 do 180 dnia404550
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego6 0007 0008 000
AXA24TAKTAKTAK
Program rabatowy AXA BenefitTAKTAKTAK
Wysokość składki miesięcznej37 zł49 zł59 zł

wiek wstępu: 15-60