Wyjątkowe ubezpieczenie i absolutna pewność ochrony – to gwarancja spokoju osoby ubezpieczonej i jej najbliższych.

Ubezpieczenie Polfinance to produkt z grupy ubezpieczeń ochronnych, który zabezpiecza nas i naszą rodzinę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Polisa działa w momencie zajścia tych niespodziewanych dla nas okoliczności. Jest więc „kołem ratunkowym”, wspierając nas finansowo w tych trudnych chwilach. Polisa chroni także naszych bliskich na wypadek naszej śmierci, zapewniając pomoc finansową rodzinie. Mamy do wyboru kilka wariantów zatem każdy może sam skomponować swoją polisę i sam ustalić zakres ochrony dla siebie i swoich bliskich, wybierając te ryzyka, które go interesują.

Są to unikatowe rozwiązania dostępne tylko dla naszych Klientów i Partnerów.

Rodzina & Odpowiedzialność.
Pracownicze ubezpieczenie na życie.

Rodzaj zdarzenia ubezpieczonegoskładka 32złskładka 45złskładka 65złskładka 85złskładka 100złkarencja
Zgon ubezpieczonego20 000 zł26 000 zł38 000 zł45 000 zł100 000 zł6 mc
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw*40 000 zł55 000 zł90 000 zł105 000 zł175 000 złbrak
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego*60 000 zł85 000 zł150 000 zł165 000 zł250 000 złbrak
Zgon Ubezpieczonego z powodu udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego*40 000 zł45 000 zł50 000 zł65 000 zł125 000 zł6 mc
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy*40 000 zł55 000 zł90 000 zł105 000 zł175 000 złbrak
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w miejscu pracy*60 000 zł85 000 zł150 000 zł165 000 zł250 000 złbrak
Poniesienie przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - za 1% uszczerbku230 zł260 zł430 zł500 zł750 złbrak
(za 100% uszczerbku)23 000 zł26 000 zł43 000 zł50 000 zł75 000 złbrak
Poniesienie przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (powstałego w miejscu pracy) lub jego następstw230 zł260 zł430 zł500 zł750 złbrak
(za 100% uszczerbku)23 000 zł26 000 zł43 000 zł50 000 zł75 000 złbrak
Poniesienie przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego lub jego następstw230 zł260 zł430 zł500 zł750 złbrak
(za 100% uszczerbku)23 000 zł26 000 zł43 000 zł50 000 zł75 000 złbrak
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - ryczałt za jeden dzień pobytu80 zł150 zł190 zł200 zł250 złbrak
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek - ryczałt za jeden dzień pobytu40 zł50 zł65 zł100 zł120 złbrak
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM - ryczałt za jeden dzień pobytu200 zł300 zł350 zł350 zł350 zł6 mc (nie dot. NNW)
Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego2 200 zł4 500 zł7 500 zł10 000 zł12 500 zł6 mc
Poddanie się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego- zł- zł3 500 zł5 000 zł7 500 zł6 mc
WSPÓŁMAŁŻONEK UBEZPIECZONEGO:
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego6 000 zł11 000 zł12 500 zł12 000 zł- zł6 mc
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw*16 000 zł22 000 zł32 500 zł20 000 zł- złbrak
Ciężkie zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego2 000 zł2 500 zl3 500 zł4 000 zł- zł6 mc
Pobyt Współmałżonka Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - ryczałt za jeden dzień pobytu.- zł40 zł60 zł50 zł- złbrak
DZIECI UBEZPIECZONEGO:
Urodzenie się dziecka żywego Ubezpieczonemu600 zł1 400 zł1 600 zł1 650 zł- zł9 mc
Urodzenie się dziecka martwego Ubezpieczonemu3 000 zł4 000 zł4 000 zł1 650 zł- zł9 mc
Zgon dziecka Ubezpieczonego3 300 zł3 500 zł5 000 zł5 000 zł- zł6 mc (nie dot. NNW)
Osierocenie dziecka Ubezpieczonego2 000 zł- zł- zł5 000 zł- zł6 mc (nie dot. NNW)
Ciężkie zachorowanie dziecka Ubezpieczonego2 000 zł2 500 zł3 500 zł- zł- zł6 mc
Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - ryczałt za jeden dzień pobytu.- zł40 zł60 zł80 zł- złbrak
RODZICE I TEŚCIOWIE UBEZPIECZONEGO:
Zgon rodziców i teściów Ubezpieczonego600 zł1 400 zł2 000 zł2 000 zł- zł6 mc
SKŁADKA MIESIĘCZNA32,00 zł45,00 zł65,00 zł85,00 zł100,00 złkarencja

* suma świadczeń należnych z tytułu umowy podstawowej zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia OWU i umowy dodatkowej zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Ubezpieczenia Dodatkowego.

 • kontynuacja z innych Towarzystw – karencja na różnicę między świadczeniami
 • DOŻYWOTNI zakres ubezpieczenia niezmienny do 65roku życia (po 65 roku życia wyłączone leczenie szpitalne i poważne zachorowanie. Pozostały zakres bez zmian składki i sumy ubezpieczenia). Za wyjątkiem składki 100zł.
 • leczenie szpitalne do 180 dni w roku polisowym
 • bardzo szybka i sprawna wypłata świadczeń – ścieżka ONLINE
 • do ubezpieczenia NIE może przestąpić osoba , która ma orzeczoną niezdolność do pracy czyli ma rentę
 • wiek wstępu 18-60

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ
CENTRALA
POLFINANCE Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 46, 98-300 Wieluń
tel 43 843 13 50

Pliki do pobrania

Rodzina & Odpowiedzialność. Pracownicze ubezpieczenie na życie.

Zakres Ubezpieczenia grup otwartych PolfinanceWartość świadczeń do wypłatyWartość świadczeń do wypłatyKarencje
Ubezpieczony:
Zgon Ubezpieczonego25 000 zł35 000 zł6 m-cy
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW lub jego następstw50 000 zł70 000 złbrak
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego50 000 zł100 000 złbrak
Zgon Ubezpieczonego z powodu udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego40 000 zł40 000 zł6 m-cy
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW w miejscu pracy50 000 zł100 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego w miejscu pracy50 000 zł160 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - za 1% uszczerbku200 zł400 złbrak
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego lub jego następstw - za 1% uszczerbku200 zł400 złbrak
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - ryczałt za jeden dzień pobytu.90 zł120 złbrak
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż NW - ryczałt za jeden dzień pobytu.45 zł60 zł6 m-cy
Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego4 000 zł7 000 zł6 m-cy
Poddanie się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego3 000 zł6 m-cy
WSPÓŁMAŁŻONEK UBEZPIECZONEGO:
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego10 000 zł12 000 zł6 m-cy
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW lub jego następstw20 000 zł24 000 złbrak
Pobyt Współmałżonka Ubezpieczonego w szpitalu z powodu NW lub jego następstw - ryczałt za jeden dzień pobytu.50 zł70 złbrak
DZIECI UBEZPIECZONEGO:
Urodzenie się dziecka żywego Ubezpieczonemu1 300 zł1 500 zł9 m-cy
Urodzenie się dzieci Ubezpieczonemu w wyniku ciąży mnogiej (za każde dziecko)1 300 zł1 500 zł9 m-cy
Urodzenie się dziecka martwego Ubezpieczonemu3 000 zł4 000 złbrak
Zgon dziecka Ubezpieczonego3 000 zł4 000 zł6 m-cy
Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu z powodu NW lub jego następstw - ryczałt za jeden dzień pobytu.50 zł70 złbrak
RODZICE I TEŚCIOWIE UBEZPIECZONEGO:
Zgon rodziców i teściów Ubezpieczonego1 300 zł1 500 zł6 m-cy
Składka miesięczna53 zł74 zł
ATUTY UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie zakresem porównywalne do Nordea.
 • Ubezpieczenie dożywotnie – po 65r kontynuacja ubezpieczenia TYLKO bez leczenia szpitalnego i poważnego zachorowania – suma ubezpieczenia bez zmian
 • Kontynuacja z wszystkich ubezpieczeń zawartych za pośrednictwem Polfinance – karencje na różnicę świadczeń przy rezygnacji z poprzedniego ubezpieczenia
 • Partner życiowy – rozumie się przez to osobę, z którą Ubezpieczony prowadzi wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej dwóch lat i obie osoby są stanu wolnego;
 • Leczenie szpitalne do 180 dni w roku polisowym (w Nordea do 90dni)
 • Wypłaty świadczeń realizowane na podstawie skanów
UWAGI
 • Wiek wstępu do 55 roku życia
 • Ankieta medyczna zerojedynkowa. W przypadku braku możliwości podpisania któregoś z oświadczeń UNIQA zastrzega sobie prawo odmowy ubezpieczenia
 • Wykluczenia niebezpiecznych zawodów – zawód wykonywany w dacie podpisania deklaracji

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ
CENTRALA POLFINANCE Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 46
98-300 Wieluń
tel. 43 843 13 50

Pliki do pobrania

Grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA

Zdarzenie ubezpieczenioweSOLOOCHRONADZIECIAKSUPER 1+1MAX
Śmierć Ubezpieczonego w wyniuku NW komunikacyjnego150 00045 00075 000120 000150 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniuku NW100 00030 00050 00080 000100 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniuku zawału serca lub udaru mózgu100 00015 00025 00080 000100 000
Śmierć Ubezpieczonego50 00015 00025 00040 00050 000
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego w wyniku NW za 100%50 00010 00020 00040 00050 000
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego w wyniku NW za 1%500100200400500
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu za 100%50 000--40 00050 000
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu za 1%500--400500
Niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku NW----50 000
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 1 do 14 dnia15090120150150
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 15 do 180 dnia1006080100100
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 1 do 14 dnia1006080100100
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 15 do 180 dnia5030405050
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 1 do 14 dnia6036486060
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 15 do 180 dnia5030405050
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego rozszerzone o konsultacje specjalistyczne (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)---15 00015 000
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW-18 000-21 00021 000
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW zawału serca lub udaru mózgu-6 000-14 0007 000
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego-6 000-7 0007 000
Pobyt w szpitalu współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW od 1 do 14 dnia---60-
Pobyt w szpitalu współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW od 15 do 180 dnia---30-
Pobyt w szpitalu współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku choroby od 1 do 14 dnia---36-
Pobyt w szpitalu współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku choroby od 15 do 180 dnia---30-
Poważne zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego rozszerzone o konsultacje specjalistyczne (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)---5 000-
Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia 1-4 punktów w skali Abgar-5002 500-3 750
Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia 5-8 punktów w skali Abgar-5002 000-3 000
Konsultacje lekarzy specjalistów w przypadku urodzenia dziecka wymagającego leczenia--TAK-TAK
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu-5001 000-1 500
Urodzenie się martwego noworodka (o ile ciąża trwała min. 22 tygodnie)-1 0001 000-3 000
Śmierć dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW-1 0002 000-8 000
Śmierć dziecka Ubezpieczonego-1 0002 000-3 000
Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW od 1 do 14 dnia--50-50
Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW od 15 do 180 dnia--25-25
Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby od 1 do 14 dnia--30-30
Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby od 15 do 180 dnia--25-25
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego rozszerzone o konsultacje specjalistyczne (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)--10 000-5 000
Śmierć rodziców Ubezpieczonego w wyniuku NW-1 0002 4002 4003 000
Śmierć rodziców Ubezpieczonego-5001 2001 2001 500
Śmierć rodziców współmałżonka Ubezpieczonego w wyniuku NW--2 4002 4003 000
Śmierć rodziców współmałżonka Ubezpieczonego--1 2001 2001 500
AXA24TAKTAKTAKTAKTAK
Program rabatowy AXA BenefitTAKTAKTAKTAKTAK
Wysokość składki miesięcznej55 zł29 zł54 zł76 zł99 zł

wiek wstępu: 15-50

Pliki do pobrania

Zdarzenie ubezpieczenioweStandardOptimumPremium
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego75 00090 000120 000
Śmierć Ubezpieczonego25 00030 00040 000
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego w wyniku NW - 100%25 00030 00040 000
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego w wyniku NW - 1%250300400
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu - 100%-30 00040 000
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu - 1%-300400
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 1 do 14 dnia8090100
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 15 do 180 dnia404550
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego6 0007 0008 000
AXA24TAKTAKTAK
Program rabatowy AXA BenefitTAKTAKTAK
Wysokość składki miesięcznej37 zł49 zł59 zł

wiek wstępu: 15-60

SIGNAL RODZINA

Zakres ubezpieczeniaWysokość świadczeniaWysokość świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego20 000,0025 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego)40 000,0050 000,00
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszcześliwego Wypadku60 000,0075 000,00
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku ( za każdy 1% trwałego uszczerbku)250,00300,00
Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego- zakres rozszerzony4 500,006 000,00
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku choroby oraz po 14 dniu pobytu w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku40,0045,00
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku ( w ciągu pierwszych 14 dni)80,0090,00
Pobyt na OIOM80,0090,00
Operacja chirurgiczna400,00500,00
Leczenie sanatoryjne450,00550,00
Rekonwalescencja400,00500,00
Śmierć Małżonka Ubezpieczonego5 000,007 500,00
Śmierć Małżonka Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Małżonka Ubezpieczonego)10 000,0015 000,00
Poważne zachorowanie Małżonka Ubezpieczonego - zakres rozszerzony3 000,004 000,00
Osierocenie Dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego2 000,002 500,00
Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonemu1 200,001 400,00
Urodzenie się martwego Dziecka Ubezpieczonemu2 400,002 800,00
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego2 000,002 500,00
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego1 400,001 600,00
Śmierć Teściów Ubezpieczonego1 400,001 600,00
Wysokość składki miesięcznej50 zł60 zł

Dodatkowe ubezpieczenie Assistance Medyczny zgodnie z określonym w Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Assistance Medyczny (dalej OWDU asistance Medyczny)

Pliki do pobrania

POLISA SINGIEL

Zakres ubezpieczeniaWysokość świadczeniaWysokość świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego25 000,0035 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego)50 000,0070 000,00
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszcześliwego Wypadku75 000,00100 000,00
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku ( za każdy 1% trwałego uszczerbku)300,00400,00
Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego- zakres rozszerzony6 000,007 500,00
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku choroby oraz po 14 dniu pobytu w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku45,0055,00
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku ( w ciągu pierwszych 14 dni)90,00110,00
Pobyt na OIOM90,00110,00
Operacja chirurgiczna500,00550,00
Leczenie sanatoryjne550,00600,00
Rekonwalescencja500,00550,00
Wysokość składki miesięcznej40 zł60 zł

Dodatkowe ubezpieczenie Assistance Medyczny zgodnie z określonym w Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Assistance Medyczny (dalej OWDU asistance Medyczny)

Pliki do pobrania

open_life_logotyp
Rodzaj świadczeniaWariant IWariant IIWariant IIIWariant IVWariant V
Śmierć Ubezpieczonego40 00050 00020 00026 00038 000
Śmierć Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku*80 000100 00040 00055 00080 000
Śmierć Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego*120 000150 00060 00085 000110 000
Śmierć Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy*120 000150 000
Śmierć Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy (kumulacja ryzyk 1-4)*160 000200 00060 00085 000110 000
Śmierć Ubezpieczonego w skutek zawału serca lub udaru mózgu*50 00070 00040 00045 00050 000
Trwały uszczerbek Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku- za 1% uszczerbku400500230260430
Trwały uszczerbek Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku- za 100% uszczerbku40 00050 00023 00026 00043 000
Trwały uszczerbek Ubezpieczonego w skutek zawału serca lub udaru mózgu- za 1% uszczerbku400230260430
Trwały uszczerbek Ubezpieczonego w skutek zawału serca lub udaru mózgu- za 100% uszczerbku40 00023 00026 00043 000
Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego11 00020 0006 00011 00012 500
Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku*23 50043 00016 00022 00032 500
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego4 5005 0003 3003 5005 000
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku*9 00010 000
Osierocenie dziecka w skutek śmierci Ubezpieczonego4 0004 0002 000
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego1 6002 5006001 4002 000
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku*3 0003 500
Śmierć Teściów Ubezpieczonego1 6002 5006001 4001 600
Śmierć Teściów Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku*3 0003 500
Urodzenie dziecka Ubezpieczonego1 7006001 4001 600
Urodzenie się martwego dziecka Ubezpieczonego4 0003 0004 0004 000
Ciężka choroba Ubezpieczonego6 0009 5002 2002 5003 500
Ciężka choroba Małżonka Ubezpieczonego3 0005 0002 0002 5003 500
Ciężka choroba Dziecka Ubezpieczonego3 0005 0002 0002 5003 500
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW w okresie pierwszych 14 dni12020080150190
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby lub NW od 15 dnia pobytu5575405065
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (świadczenie dzienne, dodatkowe do świadczenia szpitalnego)1 0001 000100150175
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (w okresie pierwszych 14 dni pobytu)175
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW komunikacyjnego (w okresie pierwszych 14 dni pobytu)180250
Pobyt Małżonka Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW (w okresie pierwszych 14 dni pobytu)601004060
Pobyt Małżonka Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby lub NW od 15 dnia pobytu3050
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW (w okresie pierwszych 14 dni pobytu)604060
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby lub NW od 15 dnia pobytu30
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego2 0005 5003 500
Rehabilitacja Ubezpieczonego300400
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego wariant I1 002 500
AssistanceTAKTAKTAKTAKTAK
Składka55 zł75 zł32 zł45 zł75 zł
Rodzaj świadczeniaWariant I
Dodatkowy
Małżonek/Partner/Dorosłe dziecko
Wariant II
Dodatkowy
Niepełnoletnie dziecko
Wariant III
Rodzic
Śmierć członka rodziny wskutek nieszczęsliwego wypadku15 00015 00015 000
Trwały uszczerbek członka rodziny wskutek nieszczęśliwego wypadku do 90%150150150
Trwały uszczerbek członka rodziny wskutek nieszczęśliwego wypadku powyżej 90%250250250
Pobyt członka rodziny w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku1 0001 0001 000
Składka miesięczna za członka rodziny4,50 zł3,50 zł6,00 zł

* stanowi skumulowaną (ostateczną) wysokość wypłaconego świadczenia

wiek wstępu: do 55 lat

Pliki do pobrania

Rodzaj świadczeniaWariant IWariant II
Śmierć Ubezpieczonego17 50020 000
Śmierć Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku*35 00040 000
Śmierć Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego*52 50060 000
Śmierć Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy*52 50060 000
Śmierć Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy (kumulacja ryzyk 1-4)*70 00080 000
Trwały uszczerbek Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku- za 1% uszczerbku175200
Trwały uszczerbek Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku- za 100% uszczerbku17 50020 000
Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego6 0007 500
Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku*12 00015 000
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego4 0005 000
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku*8 00010 000
Osierocenie dziecka w skutek śmierci Ubezpieczonego2 0003 000
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego1 0001 200
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku*2 0002 400
Śmierć Teściów Ubezpieczonego1 0001 200
Śmierć Teściów Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego wypadku*2 0002 400
Ciężka choroba Ubezpieczonego3 0005 000
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW w okresie pierwszych 14 dni70100
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby lub NW od 15 dnia pobytu3040
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (świadczenie dzienne, dodatkowe do świadczenia szpitalnego)150200
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego1 5003 000
AssistanceTAKTAK
Składki55 zł75 zł

* stanowi skumulowaną (ostateczną) wysokość wypłaconego świadczenia

Pliki do pobrania